'HET BELANG VAN CONTACT EN RELATIES VOOR GELUK'

Gepubliceerd op: 26-04-2017

“Wat je ook bekijkt, of je moderne onderzoeken als uitgangspunt neemt, of oude filosofen, allemaal zijn ze het over een ding eens: voor geluk en voor gezondheid is contact met andere mensen essentieel.”

Het belang van contact en relaties voor geluk.

Video - Business Insider

Artikel - Welingelichte Kringen