• darkblurbg
    K L A A S S E N & C O
    Persoonlijke en Professionele Groei

Visie

Lees meer

Diensten

Lees meer

Blog

Lees meer

Contact

Lees meer

Visie

De basis van Klaassen & Co ligt in een menselijke begeleiding van en advisering aan individuen, teams en organisaties om datgene wat er in potentie aanwezig is volledig tot zijn recht te laten komen. Onze visie is dat persoonlijke groei, contact (met jezelf, je omgeving en het resultaat) en de ruimte voor (h)erkenning van emoties kunnen en zullen leiden tot duurzame prestatieverbeteringen. Zowel privé als in het professionele leven. 

Binnen Klaassen & Co wordt de kennis over de algemene gezondheid en de zakelijke kennis gecombineerd waardoor het mogelijk is om dienstverlening te verrichten gericht op zowel Persoonlijke als Professionele Groei. 

Visie Achtergrond

Diensten

Binnen Klaassen & Co worden diensten verricht in de vorm van Coaching, Trainingen, Zakelijk Advies en Persoonlijk Management.

De rol van contact en de rol van emoties in prestatiegerichte omstandigheden staan centraal bij het verrichten van deze dienstverlening. Binnen Klaassen & Co wordt geloofd dat deze aspecten, welke veelal worden gezien als de zachtere en minder belangrijke kant, cruciaal zijn voor het kunnen behalen van optimale en duurzame prestaties. 

Diensten