• darkblurbg

Roel Klaassen

Roel, van origine fysiotherapeut en sinds 20 jaar werkzaam als haptotherapeut in zijn eigen praktijk (Roel Klaassen Haptotherapie), houdt zich al zijn gehele carrière bezig met de algemene gezondheid en het welbevinden van individuen en met de interactie, connectie en samenwerking binnen teams. Zo verricht Roel, ook op basis van de ervaringen uit zijn eigen sportverleden (pitcher in het Nederlands honkbalteam, coach van Jong Oranje via de KNBSB en internationaal scout voor verschillende Maior League organisaties), topsportbegeleiding en is hij actief in het bedrijfsleven. Met betrekking tot dit laatste kwam Roel er al snel achter dat het welbevinden van de productiviteit van werknemers sterk beïnvloed wordt door financiële en zakelijke belangen en dat de werelden van de algemene gezondheid en de geleverde prestaties en financiële resultaten dichter bij elkaar liggen dan vaak wordt gedacht. 

De uiteindelijke interesse van Roel ligt vooral bij de totale menselijke ontwikkelingen en de begeleiding van individuen en organisaties om datgene wat er in potentie aanwezig is in vrijheid tot ontwikkeling te laten komen zowel privé als in hun professionele (sport) leven. 

Roel Klaassen | LinkedIn


Robien Roet-Klaassen

Robien is in 2016 afgestudeerd als registeraccount (RA) en ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Voor de oprichting van Klaassen & Co heeft zij bij Deloitte in Amsterdam gewerkt als controlerend accountant waarbij het analyseren van bedrijfsprocessen, risicoanalyses en het controleren van jaarrekeningen centraal hebben gestaan. Ook heeft zij zich, vanuit Nederland, beziggehouden met de opstart van een Shared Service Center in Hyderabad, India als schakel tussen de Nederlandse controleteams en de Indiase professionals. Gedurende deze werkzaamheden, waarbij zij zeer veel organisaties van heel dichtbij heeft meegemaakt, heeft zij ervaren dat resultaten sterk beïnvloedt worden door persoonlijke aspecten en omstandigheden en dat hier, in verreweg de meeste gevallen, onvoldoende de urgentie van wordt ingezien. 

De door Robien opgedane ervaring en haar persoonlijke interesse in het terugbrengen van de 'de menselijkheid' in organisaties en de samenleving als geheel om zowel op persoonlijk als zakelijk niveau tot betere prestaties te kunnen komen, zijn een drijfveer geweest voor het oprichten van Klaassen & Co.  

Robien Roet-Klaassen | LinkedIn


Privacy en AVG

Inzake de Privacyverklaring van Klaassen & Co, klik hier.