• darkblurbg

Na jarenlang als fysiotherapeut gewerkt te hebben kwam Roel er al snel achter dat een groot deel van zijn patiënten te kampen had met wat omgeschreven kan worden als 'a-specifieke klachten'. Lichamelijke klachten welke een niet direct aanwijsbare fysieke oorzaak hebben en meer dan eens voortkomen uit een kloof tussen voelen en presteren en een onbalans tussen voelen, denken en handelen. Dit hield voornamelijk in dat grenzen werden overschreden, het contact verloren leek te zijn gegaan en emoties en gevoelens niet herkend en erkend werden. Roel besloot hierin verder te gaan en volgde een opleiding tot haptotherapeut. Een therapie die zich baseert op de grondslagen van de haptonomie en het belang van affectief contact en de eerder genoemde balans tussen voelen, denken en handelen centraal stelt. Als haptotherapeut is Roel zich steeds meer gaan bezighouden met het begeleiden van met name individuen om datgene wat in potentie aanwezig is in vrijheid tot ontwikkeling te laten komen. Het besef kwam hierbij al snel dat persoonlijke groei door middel van contact en het trouw durven blijven aan eigen normen, waarden en met name emoties in veel gevallen leidt tot duurzame prestatieverbeteringen. 

 

"De balans tussen Voelen, Denken en Handelen is van cruciaal belang voor duurzame prestatieverbeteringen en persoonlijk welbevinden"

 

Robien is op haar beurt direct na het afronden van haar studie accountancy aan de Universiteit van Amsterdam begonnen met werken binnen de accountancy. Een beroep waarbij het analyseren van bedrijfsprocessen en het opstellen van risico-analyses met als doel het uiteindelijk controleren van een financiële verantwoordingen, veelal jaarrekeningen, centraal staan. In deze rol heeft Robien een 'kijkje in de keuken' kunnen nemen bij veel prominente organisaties in de Nederlandse markt en van dichtbij mee mogen maken hoe deze bedrijven georganiseerd zijn en wat het effect van de inrichting van een organisatie en de zogenoemde 'tone at te top' (instelling van het management) is op de sfeer binnen het bedrijf, het algemeen welbevinden van de individuen werkzaam voor de organisaties en op het teamverband. Ook werd haar al snel duidelijk dat deze aspecten ook op haar, als externe aanwezig bij deze organisaties, een grote invloed hadden en dat hoe verder zij in haar carrière kwam en hoe meer het directe klantcontact en het zijn van een eerste aanspreekpunt voor de klant onderdeel van haar werkzaamheden gingen uitmaken, zij hier steeds meer direct (zowel qua prestaties en effectiviteit als persoonlijk) door beïnvloed werd. Aanvullend heeft Robien van dichtbij meegemaakt wat de invloed is van een toenemende mate van negatieve publiciteit met betrekking tot een beroepsgroep en de effecten daarvan op de mensen die dit beroep uitoefenen. Zo is er de laatste jaren ontzettend veel te doen geweest rondom het accountancy beroep wat vele veranderingen in de manier van werken (de controle-aanpak) en de inrichting van de accountantsorganisaties met zich mee heeft gebracht om aan de verwachtingen van de samenleving als geheel te kunnen voldoen. Veel van deze veranderingen bleken een, soms onvoorziene, impact te hebben op de individuen binnen de organisaties welke soms glashelder waren, maar soms ook dieper verborgen lagen binnen de organisaties. 

Robien begon zich uit een diepgewortelde interesse (maar voor haar ook uit noodzaak gezien het feit dat deze zaken ook in sommige gevallen een negatieve impact hadden op haar persoonlijke welbevinden en de kwaliteit en effectiviteit van haar werkzaamheden) steeds meer te verdiepen in de effecten van gemaakte keuzes (soms bewust en soms onbewust) binnen het bedrijfsleven op het welbevinden van de werknemers en op de mate van samenwerking en contact binnen organisaties. Dit hield in dat zij zich, buiten haar normale werkzaamheden om, ging bezighouden met de menselijke aspecten binnen bedrijven en de invloed van het welbevinden van werknemers op de prestaties, efficiëntie en effectiviteit van deze werknemers. 

 

"De invloed van de inrichting van een organisatie en de 'tone at te top' op de sfeer binnen het bedrijf, het algemeen welbevinden van de werknemers, het teamverband en de geleverde prestaties wordt vaak onderschat"

 

In deze periode kreeg Roel steeds meer aanvragen vanuit het bedrijfsleven en begon het duidelijker te worden dat de zaken waar Robien tegenaan liep op veel grotere schaal speelde en een steeds prominentere plaats in onze samenleving in nemen. Zo is er steeds meer sprake van stress en druk en neemt het aantal burn-outs steeds verder toe. Naast het bedrijfsleven bleek hetzelfde fenomeen ook te spelen in de topsport of de entertainment industrie waarbij verstarring en verkramping van het lichaam als gevolg van druk grote gevolgen hebben op de geleverde prestaties.

Op basis van deze bevindingen en de persoonlijke interesse van zowel Roel als Robien in dit onderwerp, hebben zij in 2016 besloten Klaassen & Co op te richten. Het algemene uitgangspunt van Klaassen & Co betreft het feit dat het welbevinden van individuen sterk van invloed is op de te leveren prestaties en dat dit persoonlijk welbevinden sterk beïnvloed wordt door druk, een gebrek aan affectief contact en onvoldoende (h)erkenning van gevoelens en emoties. Zo wordt de productiviteit van werknemers beïnvloed door financiële belangen en zijn ook de prestaties van andere top presteerders afhankelijk van druk en zakelijke belangen. Binnen Klaassen & Co wordt daarom de kennis over de algemene lichamelijk en psychische gezondheid en de zakelijke kennis gecombineerd waardoor het mogelijk is om dienstverlening te verrichten gericht op zowel Persoonlijke als Professionele Groei.