• darkblurbg

Een toenemende mate van druk en stress met als gevolg een psychische en lichamelijke verkramping en verstarring, een onzekerheid ontstaan vanuit constante vergelijkingen met anderen en een steeds groter wordende vervreemding tussen de effectiviteit (het presteren) en het vermogen om te voelen wat dit presteren met het persoonlijke en zakelijke welzijn doet. Zaken die wij in onze praktijk, gedurende onze sessies van persoonlijke begeleiding en op basis van onze ervaringen binnen het bedrijfsleven, als een steeds urgenter fenomeen ervaren.

Binnen Klaassen & Co zijn wij van mening dat deze zaken in principe samenkomen in wat wij noemen een tekort aan 'menselijkheid' binnen onze huidige samenleving en prestatiegerichte omgevingen (sportwereld, bedrijfsleven etc.). Dit houdt zowel in dat er steeds vaker sprake is van een tekort aan affectief contact als dat de druk tot het moeten presteren vaker los gezien wordt van het zogenaamde gevoelsleven. Zo wordt er zelfs geloofd dat het 'uitzetten van emoties' in sommige gevallen noodzakelijk is om tot betere prestaties te komen en wordt het tonen van emoties binnen de topsport of het bedrijfsleven al snel als zwak gezien. Deze factoren leiden tot een gevoel van een gebrek aan erkenning en een afstand tussen mensen welke onbewust altijd voelbaar is en invloed heeft, maar niet altijd als dusdanig wordt (h)erkend. Wij zijn van mening dat het onmogelijk is om niet te voelen en het bewust worden van onze emoties en het verkleinen van de kloof tussen het 'presteren' en het 'voelen' tezamen met affectief contact, de effectiviteit en de kwaliteit van het presteren zal doen toenemen.

Het woord contact gaat volgens Van Dale over "met - aanraking, verbinding, voeling". Naast de praktische en verstandelijke (rationele) aspecten van contact, zoals bijvoorbeeld geregeld in contracten en protocollen, is er ook het direct contact met en tussen mensen welke wordt beïnvloedt door emoties en gevoelens. Dit betreft geen rationeel proces en is niet direct controleerbaar maar wel concreet voelbaar. Wij geloven dat een gemis of verlies aan contact op de volgende drie niveau's tot problemen en klachten kan leiden:

Jezelf
Wanneer iemand het contact met zichzelf verliest en te veel gedreven wordt door het verstandelijke en door rationele aspecten, leidt dit vaak tot klachten als burn-out, overspannenheid, geprikkeldheid, stemmingsstoornissen, moeite met keuzes maken en veel piekeren en onderpresteren. Waar en hoe de klachten precies tot uiting zullen komen verschilt per individu is voornamelijk een kwestie van hoe je gebouwd bent.  

Omgeving 
Wanneer iemand het contact met zijn of haar omgeving (collega's, teamgenoten, klanten maar ook algemene omstandigheden) in prestatiegerichte omstandigheden verliest, gaat dit vaak ten koste van de onderlinge samenwerking en sfeer. Dit leidt veelal tot een negatieve beïnvloeding van de resultaten en prestaties. Ook het effect van de negatieve sfeer op de betrokken individuen zal merkbaar zijn.

Resultaat
Kenmerkend voor een toppresteerder of een resultaatgerichte organisatie is dat de activiteiten ten dienste moeten staan aan het doel of te bereiken resultaat. Wordt dit uit het oog verloren, gebrek aan contact, dan zullen die resultaten en successen veelal uitblijven. Ligt de nadruk echter te veel op het resultaat of op wilskracht, dan kan dit leiden tot spanning of verkramping (en daardoor juist tot onderpresteren). 

De basis van Klaassen & Co ligt dan ook in een menselijke begeleiding van en advisering aan individuen, teams en organisaties om datgene wat er in potentie aanwezig is volledig tot zijn recht te laten komen. Zowel privé als in het professionele leven. Wanneer er sprake is van een persoonlijke groei waarvoor de verschillende aspecten van contact noodzakelijk zijn, iemand trouw kan en durft te blijven aan wie hij of zij is en er ruimte is voor de emoties, kunnen duurzame prestaties bevorderd worden. Hierbij geldt dat het in contact zijn met en het bewust zijn van emoties niet wil zeggen dat het gevoel altijd gevolgd moet worden. Van belang is dat er in vrijheid keuzes gemaakt worden waarin zowel gevoel als verstand zorgvuldig meegewogen zijn.

Klaassen & Co staat dan ook voor 'Persoonlijke en Professionele Groei' waarbij de mens en zijn geheel aan in potentie aangelegde mogelijkheden centraal worden gesteld.