COMPETITIE

Gepubliceerd op: 26-05-2020

In onze huidige maatschappij lijken we steeds meer elkaars concurrenten te worden in de manier waarop we samenleven en samenwerken. Met een zekere mate van concurrentie is uiteraard niks mis. Sterker nog, dit hoort voor een deel ook bij onze biologische aard. Mensen zijn sociale wezens die afhankelijk van elkaar zijn, maar we kunnen elkaar door onderlinge competitie ook stimuleren.

Wanneer deze concurrentie echter een strijd wordt en de boventoon gaat voeren – zoals bijvoorbeeld het geval is binnen bedrijven waarbij mensen constant met elkaar worden vergeleken en zelfs worden beoordeeld en beloond ten opzichte van elkaar – veranderen we in individuen die allemaal los van elkaar staan. We komen tegenover elkaar te staan. Het fundamentele wantrouwen dat dan ontstaat is een voortdurende bron van druk en staat een goede en efficiënte manier van samenwerken in de weg.

Positieve gevolgen van concurrentie kunnen alleen plaatsvinden als er sprake is van een gevoelde balans van veiligheid, verbondenheid en vertrouwen. Zo zorgt concurrentie binnen sportteams ervoor dat de spelers elkaar scherp houden. Dit kan echter alleen op een gezonde manier plaatsvinden wanneer de coach een sfeer van vertrouwen en veiligheid weet te creëren. Zo werkt dat ook op maatschappelijk niveau.

Omgaan met Druk, Juni 2019
(Roel Klaassen, Bob Boot en Robien Roet-Klaassen)