CONTROLE EN AFHANKELIJKHEID

Gepubliceerd op: 04-03-2021

Wanneer ik het gevoel ervaar dat ik op het punt sta om de controle te verliezen, ervaar ik druk. Ik weet dan even niet meer hoe ik het allemaal moet doen. Waar ik moet beginnen en wat de stappen zijn die ik moet ondernemen. Ik heb het dan niet meer op een rijtje in mijn hoofd. Het overzicht is weg. Dit gevoel wordt naar mijn mening extra versterkt wanneer je je in een prestatiegerichte omgeving bevindt. Een omgeving waarin iedereen zijn successen laten zien en deze successen er ook daadwerkelijk toe doen.

 

Als je constant van anderen hoort hoe lekker het gaat, zorgt dit er nu eenmaal voor dat wanneer het bij jou even niet lukt, je dit nog moeilijker naast je neer kan leggen. Natuurlijk omdat je bang bent voor je eigen positie binnen de organisatie, je kansen en groeimogelijkheden, maar ook omdat je gewoon aan jezelf gaat twijfelen wanneer datgene wat bij jou niet lukt, bij anderen wel lijkt te lukken. Ook al weet ik dat ik niet overal controle over heb en er soms ook gewoon sprake kan zijn van pech, kan dit toch tot een bepaalde mate van onzekerheid leiden.

 

Druk heeft voor mij ook te maken met een gevoel van afhankelijkheid van anderen. Wanneer er meerdere dingen tegelijk spelen die meer kennis vragen dan je zelf bezit, zorgt dit voor de nodige druk. Wij zitten op dit moment met de organisatie in een positie waarin veel mensen het bedrijf verlaten. En als mensen weggaan, betekent dit automatisch ook dat de nodige kennis verdwijnt. Er moet een hoop gebeuren, ik kan dit niet allemaal alleen, maar ik weet nu eigenlijk ook niet zo goed waar ik mijn kennis vandaan moet halen. Ik voel dat opdrachten tussen mijn vingers doorglippen.

 

In het algemeen geldt vaak dat je achteraf pas weet hoe je iets het beste aan had kunnen pakken. Je weet nu eenmaal niet alles op voorhand. Je kan duidelijkheid voor jezelf proberen te creëren maar meestal weet je pas na afloop wat je anders had kunnen doen om een proces beter te laten verlopen. Dit leidt aan de ene kant tot druk, maar aan de andere kant is dit ook juist leuk. Het vinden van een goede balans hierin is de grootste uitdaging!

Anoniem, 34