DIT ZIJN WIJ

Gepubliceerd op: 11-05-2020

Dit zijn wij

Roel Klaassen en Robien Roet-Klaassen.
Vader en dochter.

Roel (58) is van origine fysiotherapeut en sinds bijna 30 jaar aan het werk als haptotherapeut. Haptonomie is de leer van het menselijk gevoelsleven. Zo zijn we zoveel bezig met denken dat we soms vergeten dat we ook nog van alles kunnen voelen. In de haptonomie wordt het vermogen om te voelen aangesproken, waardoor denken en voelen samen richting kunnen geven aan de keuzes die je maakt in het leven.

Robien (31) is in 2016 afgestudeerd als registeraccountant en heeft een aantal jaar als controlerend accountant gewerkt bij onder andere Deloitte. In dit beroep staat het analyseren van bedrijfsprocessen en het opstellen van risico-analyses met als doel het uiteindelijk controleren van een financiële verantwoordingen, veelal jaarrekeningen, centraal.

In 2016 hebben wij samen besloten Klaassen & Co op te richten. Het algemene uitgangspunt van ons bedrijf is dat het welbevinden van individuen veel invloed heeft op de prestaties die uiteindelijk geleverd zullen worden. Druk, een gebrek aan contact en onvoldoende (h)erkenning van gevoelens en emoties zijn factoren die invloed hebben op dit persoonlijk welbevinden. Toch is hier vaak maar weinig ruimte en tijd voor. Wij willen terug naar de basis en laten zien dat hier ook – en misschien wel juist – in prestatiegerichte omgevingen behoefte aan is. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook juist om de prestaties te verbeteren.